ท้องถิ่น: อบต.ปลักหนู
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2555โดย: อบต.ปลักหนู
วันที่ 20/8/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดรับสมัคร เดิน - วิ่งฟันรันสืบสานตำนานควนธง ครั้งที่ 5 (ดู:181)(วันที่:19/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:235)(วันที่:18/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ดู:204)(วันที่:18/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: งานสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2557 (ดู:206)(วันที่:18/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 (ดู:200)(วันที่:18/4/57)