หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 38,440 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ทำบุญ ๔ วัด แห่เทียนพรรษา
29 ก.ค. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด
29 ก.ค. 58
246
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องกำหนดราคากลางการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ
29 ก.ค. 58
245
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2558
29 ก.ค. 58
76
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
29 ก.ค. 58
101
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ๔ ซอย 1
29 ก.ค. 58
185
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์
29 ก.ค. 58
226
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ เทศบาลเมืองคอหงส์ เขิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.
29 ก.ค. 58
218
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แค ประกาศผลการยื่นซองเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ ม.5
29 ก.ค. 58
219
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ให้ บ.ทีโอที จำกัด(มหาชน)เป็นผู้จัดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 ก.ค. 58
192
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
29 ก.ค. 58
142
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงถนนเทศบาล 49
29 ก.ค. 58
91
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แค ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
29 ก.ค. 58
87
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง ขอเชิญร่วมงาน ประเพณี แห่เทียนพรรษากับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
29 ก.ค. 58
145
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประ
29 ก.ค. 58
176

»ข้อมูลทั้งหมด 38,440 รายการ