หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 42,246 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง การแข่งขันวอลเลย์บอลประเภทผู้นำ กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังเกมส์ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
27 พ.ย. 58
44
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558
27 พ.ย. 58
132
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาภาคใต้
27 พ.ย. 58
129
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27 พ.ย. 58
203
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558
27 พ.ย. 58
138
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ( เพิ่มเติม 1/2559)
27 พ.ย. 58
107
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเหรียง-ทุ่งจูด หมู่ที่ 1
27 พ.ย. 58
99
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างงานระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหมู่ที่ 7
27 พ.ย. 58
36
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ฉาง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
27 พ.ย. 58
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อสนับสนุน การดูแล เฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
27 พ.ย. 58
37
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
27 พ.ย. 58
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูขุด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ดับเพลิง
27 พ.ย. 58
37
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ Lineกลุ่ม "มหาดไทยสัมฤทธิ์ผล" เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตาม ผลการดำเนินงาน
27 พ.ย. 58
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านลำลอง หมู่ที่ 12 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
27 พ.ย. 58
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา เทศบาลเมืองทุ่งตำเสาร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘
27 พ.ย. 58
28

»ข้อมูลทั้งหมด 42,246 รายการ