หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,392 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐
26 เม.ย. 60
57
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง ประชาสัมพันธ์การหลอกลวงประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
26 เม.ย. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลาง
26 เม.ย. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัย (รพ.สต.) - ถนนชลประทาน 2 ขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
26 เม.ย. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาการเปิดซองเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัย (รพ.สต.) - ถนนชลประทาน 2 ขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
26 เม.ย. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ขอเชิญตรวจรับงานก่อสร้าง
26 เม.ย. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
26 เม.ย. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ English camp
26 เม.ย. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว ประกาศงบทดลองประจำเดือนมีนาคม
26 เม.ย. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
26 เม.ย. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศเทศบาลตำบลคลองแงะ เรื่อง รายงานรับ - รายงานจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 เม.ย. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์/โครงการขยายเขตบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 17 สาย
26 เม.ย. 60
11
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.คลองแงะ ประกาศเทศบาลตำบลคลองแงะ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( สำหรับผู้มีทักษะ )
26 เม.ย. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
26 เม.ย. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนางสมบูรณ์ ภักดีบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
26 เม.ย. 60
7

»ข้อมูลทั้งหมด 63,392 รายการ