หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 40,549 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานร่วมประกวดเพลง สัญลักษณ์ มาสคอต การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
13 ต.ค. 58
69
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร พิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ ณ สนามอำเภอสิงหนคร
13 ต.ค. 58
114
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรังสายคอพรุตก หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลชุมพล
13 ต.ค. 58
161
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองรี เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวัน
13 ต.ค. 58
153
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสนามกีฬาติณสูลานนท์
13 ต.ค. 58
145
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียน รร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
13 ต.ค. 58
89
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ นักเรียน รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์
13 ต.ค. 58
56
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้างจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกุโบร์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง
10 ก.ย. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ
11 ส.ค. 58
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกสัก หมู่ที่ 6
13 ต.ค. 58
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
13 ต.ค. 58
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง การรับลงทะเบียนความพิการ
13 ต.ค. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อป้ายประชามัมพันธ์ (LED) พร้อมติดตั้ง
4 ส.ค. 58
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้างจ้าง เหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
11 ก.ย. 58
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สทิงพระ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณหาดมหาราชและจ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณหาดมหาราชและสระพังไทร
13 ต.ค. 58
14

»ข้อมูลทั้งหมด 40,549 รายการ